Ana içeriğe geç

Kurulum Belgeleri

Uyarı

Flarum'u gösteri forumlarımızdan birinde denemekten çekinmeyin. Veya Flarum ekibine bağlı olmayan ücretsiz bir topluluk hizmeti olan Free Flarum'da kendi forumunuzu birkaç saniye içinde kurun.

Sunucu Gereksinimleri#

Flarum'u kurmadan önce, sunucunuzun gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kontrol etmeniz önemlidir. Flarum'u çalıştırmak için şunlara ihtiyacınız olacak:

 • Apache (mod_rewrite etkin) veya Nginx
 • PHP 7.3+ şu uzantılar aktif olmalı: curl, dom, gd, json, mbstring, openssl, pdo_mysql, tokenizer, zip
 • MySQL 5.6+/8.0.23+ veya MariaDB10.0.5+ Composer'ı çalıştırmak için SSH (komut satırı) erişimi
 • Composer'ı çalıştırmak için SSH (komut satırı) erişimi
Paylaşımlı Hosting

Bu aşamada, bir ZIP dosyası indirerek ve dosyaları web sunucunuza yükleyerek Flarum kurmanız mümkün değildir. Bunun nedeni, Flarum'un komut satırında çalışması gereken Composer adlı bir bağımlılık yönetim sistemi kullanmasıdır.

Bu mutlaka bir VPS'ye ihtiyacınız olduğu anlamına gelmez. Bazı paylaşılan ana bilgisayarlar size, Composer ve Flarum'u sorunsuz bir şekilde yükleyebilmeniz için SSH erişimi sağlar.

Yükleme#

Flarum, bağımlılıklarını ve uzantılarını yönetmek için Composer kullanır. Flarum'u kurmadan önce, makinenize Composer'ı kurmanız gerekir. Daha sonra, bu komutu Flarum'un yüklenmesini istediğiniz boş bir konumda çalıştırın:

composer create-project flarum/flarum .

Bu komut çalışırken web sunucunuzu yapılandırabilirsiniz. Root klasörünüzü /path/to/your/forum/public olarak ayarlandığından emin olmanız ve aşağıdaki talimatlara göre [URL Yeniden Yazma] (# url-yeniden yazma) ayarlamanız gerekir.

Her şey hazır olduğunda, bir web tarayıcısında forumunuza gidin ve kurulumu tamamlamak için talimatları izleyin.

URL Yönlendirme#

Apache#

Flarum, public dizininde bir .htaccess dosyası içerir - doğru şekilde yüklendiğinden emin olun. mod_rewrite etkin değilse veya .htaccess e izin verilmiyorsa Flarum düzgün çalışmayacaktır. Bu özelliklerin etkin olup olmadığını barındırma sağlayıcınıza danışın. Kendi sunucunuzu yönetiyorsanız, .htaccess dosyalarını etkinleştirmek için site yapılandırmanıza aşağıdakileri eklemeniz gerekebilir:

<Directory "/path/to/flarum/public">  AllowOverride All</Directory>

Bu, htaccess geçersiz kılmalarına izin verilmesini sağlar, böylece Flarum URL'leri düzgün şekilde yeniden yazabilir.

mod_rewrite ı etkinleştirme yöntemleri işletim sisteminize bağlı olarak değişir. Ubuntu'da sudo a2enmod rewrite çalıştırarak etkinleştirebilirsiniz. CentOS'ta mod_rewrite varsayılan olarak etkindir. Değişiklikler yaptıktan sonra Apache'yi yeniden başlatmayı unutmayın!

Nginx#

Flarum bir .nginx.conf dosyası içerir - doğru şekilde yüklendiğinden emin olun. Ardından, Nginx içinde kurulmuş bir PHP siteniz olduğunu varsayarak, sunucunuzun yapılandırma bloğuna aşağıdakileri ekleyin:

include /path/to/flarum/.nginx.conf;

Caddy#

Caddy, Flarum'un düzgün çalışması için çok basit bir konfigürasyon gerektirir. URL'yi kendi URL'niz ile ve dizinide de kendi public klasörünüzün dizini ile değiştirmeniz gerektiğini unutmayın. PHP'nin farklı bir sürümünü kullanıyorsanız, doğru PHP yükleme soketinize veya URL'nize işaret etmek için fastcgi dizinini de değiştirmeniz gerekecektir.

www.example.com {  root * /var/www/flarum/public  try_files {path} {path}/ /index.php  php_fastcgi / /var/run/php/php7.4-fpm.sock php  header /assets {    +Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate"    +Cache-Control "max-age=25000"    Pragma "public"   }  encode gzip}

Klasör Sahipliği#

Kurulum sırasında Flarum, belirli dizinleri yazılabilir hale getirmenizi isteyebilir. Modern operating systems are generally multi-user, meaning that the user you log in as is not the same as the user FLarum is running as. The user that Flarum is running as MUST have read + write access to:

 • The root install directory, so Flarum can edit config.php.
 • The storage subdirectory, so Flarum can edit logs and store cached data.
 • The assets subdirectory, so that logos and avatars can be uploaded to the filesystem.

If Flarum requests write access to both the directory and its contents, you need to add the -R flag so that the permissions are updated for all the files and folders within the directory:

There are several commands you'll need to run in order to set up file permissions. Please note that if your install doesn't show warnings after executing just some of these, you don't need to run the rest.

First, you'll need to allow write access to the directory. On Linux:

chmod 775 -R /path/to/directory

If after completing these steps, Flarum continues to request that you change the permissions you may need to check that your files are owned by the correct group and user. Varsayılan olarak, çoğu Linux dağıtımında www-data hem PHP'nin hem de web sunucusunun altında çalıştığı grup ve kullanıcıdır. You'll need to look into the specifics of your distro and web server setup to make sure. Çoğu Linux işletim sisteminde klasör sahipliğini, chown -R www-data:www-data foldername/ komutunu çalıştırarak değiştirebilirsiniz.

chown -R www-data:www-data /path/to/directory

Flarum hem dizine hem de içeriğine yazma erişimi isterse, dizin içindeki tüm dosyalar ve klasörler için izinlerin güncellenmesi için -R bayrağını eklemeniz gerekir:

Additionally, you'll need to ensure that your CLI user (the one you're logged into the terminal as) has ownership, so that you can install extensions and manage the Flarum installation via CLI. To do this, add your current user (whoami) to the web server group (usually www-data) via usermod -a -G www-data YOUR_USERNAME. You will likely need to log out and back in for this change to take effect.

Finally, if that doesn't work, you might need to configure SELinux to allow the web server to write to the directory. To do so, run:

chmod 775 /path/to/directory

Linux'ta dosya izinleri ve sahipliğinin yanı sıra bu komutlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu öğretici'yi okuyun . Windows'ta Flarum kuruyorsanız cevaplarınızı bulabilirsiniz, Bu Süper Kullanıcı sorusunun kullanışlı.

Flarum hem dizine hem de içeriğine yazma erişimi isterse, dizin içindeki tüm dosyalar ve klasörler için izinlerin güncellenmesi için -R bayrağını eklemeniz gerekir:

Bu adımları tamamladıktan sonra, Flarum izinleri değiştirmenizi istemeye devam ederse, dosyalarınızın doğru gruba ve kullanıcıya ait olup olmadığını kontrol etmeniz gerekebilir.

:::

Never use permission 777

:::

Dizinleri Özelleştirme#

Varsayılan olarak Flarum'un dizin yapısı, yalnızca herkesin erişebileceği dosyaları içeren bir public dizini içerir. Bu, tüm hassas kaynak kodu dosyalarının web kökünden tamamen erişilemez olmasını sağlayan en iyi güvenlik uygulamasıdır.

Asla izinlerde 777 kullanma

Basitçe public dizini (.htaccess dahil) içindeki tüm dosyaları Flarum'a hizmet vermek istediğiniz dizine taşıyın. Daha sonra hassas kaynakları korumak için .htaccess i düzenleyin ve 9-15 satırlarının # işaretini kaldırın. Nginx için .nginx.conf un 8-11 satırlarının # işaretini kaldırın.

Ayrıca index.php dosyasını düzenlemeniz ve aşağıdaki satırı değiştirmeniz gerekecektir:

$site = require './site.php';

Son olarak, site.php dosyasını düzenleyin ve aşağıdaki satırlardaki yolları yeni dizin yapınızı yansıtacak şekilde güncelleyin:

'base' => __DIR__,'public' => __DIR__,'storage' => __DIR__.'/storage',

Bununla birlikte, Flarum'u bir alt dizinde (siteniz.com/forum gibi) barındırmak isterseniz veya sunucunuz web kökünüz üzerinde kontrol sağlamazsa (public_html veya htdocs gibi), Flarum'u public dizini olmadan kurabilirsiniz.

Verileri İçe Aktarma#

Mevcut bir topluluğunuz varsa ve sıfırdan başlamak istemiyorsanız, mevcut verilerinizi Flarum'a aktarabilirsiniz. Henüz resmi uzantı bulunmamakla birlikte, topluluk birkaç resmi olmayan uzantı yaptı:

Bunlar, önce phpBB'ye, sonra Flarum'a geçerek diğer forum yazılımları için de kullanılabilir. Bunların işe yarayacağını garanti edemeyeceğimizi ve onlar için destek sunamayacağımızı unutmayın.